Vår geografiska representation

Här visar vi vart vi finns representerade.

Detta i form av:
  • Täkter där Krosskontroll används
  • Byggen där Byggdagboken används
  • Betongfabriker som använder Betongwebben.