Sundsvall Business Awards
2017-07-18

KrossData är nominerade till "Årets innovatör" på Sundsvall Business Awards 2017

Artikel om Krosskontroll i SKEF News
2016-09-13

SKEF News

Branschtidningen SKEF News från Sveriges-Kommunikations-elektronik Företagarförening har i septembernumret en artikel om Krosskontroll.

”Krosskontroll består av olika samverkande komponenter som tillsammans underlättar för företag som driver täktverksamhet.”

”Med Krosskontroll ocu uppkopplingen till krossarna har vi löpande information om hur krossarna producerar. Jämfört med innan så ser vi hur det går direkt i realtid.”, Tomas Gustavsson, Landvetterkrossen

Molntjänst effektiviserar bergtäkter

Fjärruppkopplat vågsystem effektiviserar i grustäkter
2016-04-07

Induo har skrivit en artikel om vårt samarbete och om KrossKontroll.

”Bandvågar sitter monterade på såväl mobila som stationära krossar, detta skiljer mellan olika anläggningar men principen är densamma. Vågen räknar ut vikten av material som transporteras på ett löpande band genom att mäta vikten på bandet och hastigheten med vilken materialet förflyttas.

På bandvågen monteras en 3G- eller 4G-router, via mobilnäten avläser servern data från vågen två gånger per minut och sammanställer informationen. Data sparas i en central databas och blir tillgängliga för lång tid framöver. Genom redundanta servrar finns data tillgängliga även om en server tillfälligt går ned.”

Fjärruppkopplat vågsystem effektiviserar grustäkter

Betongwebben presenterades
2016-03-17

Krossdata höll en presentation av Betongwebben på Svenska Mobilbetongföreningens årsmöte i Sälen.

Svenska Mobilbetongföreningen

Elektronisk närvaroliggare
2016-01-25

Personalliggare

Krossdata kan nu erbjuda nya och befintliga kunder möjligheten att kunna elektroniskt hantera närvaron för byggföretag.

Produktionschef eller administratör skapar sitt/sina projekt eller kontrakt via vår webbportal. Därefter kopplas nya och befintliga användare till projektet/kontraktet.

Användaren sedan loggar in via sin dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Väl inloggad kan användaren bland annat:

  • välja bland sina kopplade kontrakt
  • checka in
  • checka ut
  • se sin historik
  • korrigera felaktig inmatning

Inne i webbportalen kan administratören bland annat se

  • information löpande hur många som är inloggade på respektive projekt
  • incheckningshistorik
  • närmaste anhörig med kontaktuppgifter

Personalliggare eller elektronisk närvaroliggare till Byggbranschen
2016-01-12

För tillfället pågår ett intensivt arbete för KrossData att kunna presentera sin produkt med Personalliggare till våra byggföretag. Lagkravet från 1 januari 2016 har förändrat för många hur det ska fungera med personalliggare på byggarbetsplatser.

Fortfarande råder stor osäkerhet hos många byggherrar och entreprenadföretag om hur detta kan fungera på bästa sätt. Efter kontakt med Skatteverket så finns likaså stora funderingar över startsträckan för personalliggaren.

På marknaden finns det väldigt många olika förslag och möjligheter till personalliggare. Från den enklaste för några hundralappar per arbetsplats och individ till flera tusen per arbetsplats.

KrossData håller på att testar funktionen med Webb-App eller med SMS vilket inte borde dröja alltför länge innan den kan erbjudas kunder. Vi ser vår funktion mer som en större lösning för företag jämfört med ett pris per arbetsplats. Vi ser också ett mervärde att samtidigt kunna erbjuda arbetsledning säkerhetsinformation, kontaktinformation och högre nuvärden i tid för en olycka och inte enbart minsta nivå på personalliggare.

Vi ser också behovet att inhyrd personal eller UE inte måste betala för egen lösning utan detta skall ingå från huvudkontot som finns upplagt hos huvudentreprenören.

Stenkoll

Stenkoll skriver om KrossData
2015-11-23

Fantastiskt med ännu mer uppmärksamhet! Denna gång i SBMI:s branchtidning, Stenkoll. Klicka med fördel på länken och läs.

”Vi fick lära oss hur en kross ’pratar’ och anpassa vårt system till det. Nu går vi direkt in i maskinens egen kod och kan plocka fram mängder av siffror som är till nytta.

Bara att kunna se hur krossen arbetar är värdefullt.

Fördelarna är uppenbara, du ges ruggigt bra koll på vad som händer ute på krossanläggningarna. Inte minst viktigt när det handlar om att ta reda på när krossen står stilla och vad man kan göra för att undvika det.”

Koll på kross

KrossData i Entreprenadaktuellt
2015-11-12

Tidskriften Entreprenadaktuellt skrev en härlig artikel om KrossData och produkten Krosskontroll.

”Det är en webblösning i servermiljö där alla kunder kan komma åt sina data samtidigt och utan begränsningar.

Systemet går att komma åt från alla typer av enheter, dator, surfplatta eller smartphone och det ser i stort sett likadant ut oavsett enhet.

Många börjar med våg-modulen, där de till en början främst tittar på nu-värdet. De börjar oftast med att testa på en kross och sedan lägger de till en kross till och så småningom vill de ha en produktionsrapport och så fortsätter det, säger Johan Wesley.”

Enklare administration med smart tjänst