Krosskontroll

Krosskontroll är ett stödsystem för produktion och kvalitetsarbete. Applikationen är indelad i olika moduler: vågövervakning, produktionsrapportering, material och provtagning, ekonomi- och lagehantering, tillstånd och miljö samt maskiner och service.

Vågövervakning

Krosskontroll

Kommunikationsutrustning monteras på en OJ:s- eller Siemensbandvåg och data skickas kontinuerligt upp till Krosskontroll. Informationen från krossen behandlas och analyseras och presenteras i webbgränssnittet.

Löpande produktion visas i vår dagsanalys där ackumulerad mängd och flödesvärden kan ses i interaktiva grafer på detaljnivå.

Förutom detaljerade dagsvärden kan man även se summeringar och jämförelser på vecko- och månadsbasis.

Dagsdiagnosen ger ytterligare en dimension av detaljerad produktionsinformation som nyttjandegrad, snittkapacitet och antalet produktionsstopp.

Produktionsrapportering

Produktionsrapportering

Produktionsmodulen tar ett nytt grepp på den traditionella pappersbaserade produktionsrapporteringen. Kopplingen till vågövervakningen förenklar rapporteringen då produktionssiffror hämtas automatiskt för vald tidpunkt.

Dynamiska mallar över produktionsutrustningen skapas snabbt och enkelt av maskinist eller administratör. Saknas det våg på ett eller flera band hjälper systemet till med att göra en fördelningsberäkning.

Arbetsledningen kan utföra sitt administrativa arbete med att godkänna och granska dagsrapporterna och även se sammanställningar på produktion, restitution, maskiner samt tidsanalyser rörande maskinisterna.

Material och provtagning

Material och provtagning

För allt material som produceras finns krav på kvalitet enligt många olika krav. För att underlätta kontrollen och följa upp den dagliga produktionen samt redovisningen till kontrollorgan finns många sammanställningar inom material-modulen.

Analyssammanställning
En översiktlig sammanställning på alla analyser från produktionsprover, främst kornkurvor.
Sällanprover
Parallellt med kornkurvor behövs även många gånger sällanprover analyseras. Här finns sammanställning över bland annat flis, Micro Deval, Los Angeles och kulkvarnsvärde.
Gränskurvor
Här definieras gränskurvorna för respektive fraktion.
Labb
När ett extraprov ska tas eller om labbet själv skall ta ett prov på ett material så används denna funktion.

Ekonomi- och lagerhantering

Efter att produktionsrapporter är skapade, godkända och bokförda finns sedan möjlighet att nyttja produktionssiffrorna till bolags- eller lagerekonomi. På så sätt fås ett exakt värde på det som tillverkats.

Allmänna villkor

Klicka här för att läsa allmänna villkor för Krosskontroll.