Byggdagboken

För alla professionella byggarbetsplatser skall det föras en dagbok för att uppfylla den juridiska kravbilden. Dagboken kan fördelaktigt kombineras med personalliggaren.

Dagbok

Dagbok

För de flesta byggföretag så skall det skrivas en dagbok med daglig verksamhet, händelser och möjligt avvikelser. Från 1 januari 2016 finns också ett lagkrav om att elektronisk närvaroliggare skall införas på alla byggarbetsplatser. Vi har lagt samman dessa båda funktioner till en gemensam webbtjänst som assisterar dig i det dagliga arbetet och främst minskar den administrativa belastningen.

Webbaserad dagbok gör att stora avstånd mellan arbetsplatser inte längre är ett hinder för att kunden kan ha koll på vad som händer. Som byggare kan du enkelt dokumentera händelser och eventuella avvikelser som senare kan bli underlag för en ekonomisk dialog.

Spara en bild i dagboken och notera några korta meningar och du kan enkelt komma ihåg vad som hände flera månader eller år senare.

Kunden kan löpande följa den dagliga verksamheten och lika enkelt verifiera att dagrapporten är läst.

Personalliggare

Personalliggare

Personalliggaren bygger på ett så enkel uppsättning som möjligt med inloggning för alla på arbetsplatsen med en APP eller SMS. Oavsett om arbetsplatsen är flera kilometer stor eller samlad till en lägenhet kan samma liggare användas.

Som arbetsledning kan du enkelt se vem eller vilka som är inloggade på arbetsplatsen vid varje enskild tidpunkt. Skulle t.ex. olyckan vara framme, finns det i personalliggaren information om vem som är närmast anhörig samt kontaktuppgifter till densamma.

Systemet bygger på en webbtjänst som betalas per månad för projekt eller per företag.

Allmänna villkor

Klicka här för att läsa allmänna villkor för Byggdagboken.