Betongwebben

Betongwebben är ett stödsystem för betongfabriker som tillverkar färdig betong. Applikationen är indelad i olika delar för att underlätta användning och rollers ansvar samtidigt som systemet ger en enklare vardag för produktionspersonal.

Dagbok & Produktionsjournal

Krosskontroll

För att ansvarig driftsledare (AD) ska kunna följa daglig verksamhet behövs en naturlig närhet till produktionen. Med vårt webbaserade uppföljningssystem kan AD alltid följa den dagliga produktionen och även stötta om frågor lyfts till ytan.

Lika enkelt är det för fabrikspersonal att beskriva dagliga verksamheten, produktionsresultat och produktionsmängder.

För att klara tredjepartskontroll, för certifierad verksamhet, måste flera olika värden registreras. I programmet finns alla lägsta krav uppsatta för att dokumentera i.

Väderförhållanden kan vara en omfattande sak att beskriva. Vi har förenklat detta genom att vi automatiskt kan redovisa vädret per timma för varje aktiv fabrik. Nederbörd kan också vara en stark faktor på ingående materials fukthalt. Även detta hanteras med automatik.

Programmet presenterar produktionsmängder, tider och kvalitéer med hjälp av diagram.

Prover & Analyser

För att klara uppföljning av betongkvalitéerna måste alla fabrikers produktion löpande analyseras. I vårt system sker enkelt registrering av prover och resultatet analyseras av vårt system direkt efter redovisning. Skulle ett prov inte följa uppsatta krav informeras AD och produktionsledning direkt om felet och korrigerande åtgärder kan sättas in.

För alla prover redovisas sedan årliga sammanställningar vilket ger en långsiktig trygghet i produktionen. Det ger i förlängningen även underlag för att optimera recept som kan leda till besparingar.

Personalliggare

I programmet ingår möjlighet att hålla en personalliggare för personal på och runt fabriken. Detta ger arbetsledningen en enkel översikt av personal på plats.

Allmänna villkor

Klicka här för att läsa allmänna villkor för Betongwebben.